Sinds 2019 werken alle wzc binnen Zorgpunt Waasland samen met apotheek Lloyds Pharma. 

De administratieve opvolging rond medicatiebeheer wordt volledig door de apotheek overgenomen waardoor onze verpleegkundigen zich op de werkvloer kunnen toeleggen op de bewoners en hun opvolging. 

Door de frequente levering van de robotmedicatie en restmedicatie kunnen we kort op de bal spelen bij wijzigingen in de medicatie. 

Lloyds pharma werkt innovatief mee op digitaal vlak. Het online systeem naar opvolging werkt eenvoudig en is duidelijk voor het personeel. Er wordt geanticipeerd op tendensen in de medicatiewereld en er wordt gezocht naar oplossingen bij bijvoorbeeld opmerkingen na een inspectiebezoek. 

De zeer regelmatige opvolging en snelle reactie van de vertegenwoordiger zorgt ervoor dat vragen, eventuele problemen snel worden verholpen. Ze staan ons in raad en daad bij naar personeel, artsen en familie van bewoners.